Povećanje i rejuvenacija usnica hijaluronskim filerima

Povećanje i rejuvenacija usnica

Aplikacija hijaluronskih filera (HF) u usne sve je popularnija metoda tretiranja usana i jedan od najtraženijih tretmana u estetskoj medicini. Pacijenti postaju sve svjesniji značenja usnica u općoj percepciji ljepote lica. Veličina i forma usnica čine jednu od osnovnih odrednica ljepote i proporcionalnosti kompozicije lica. Usnice koje imaju pravilno definirani rub i puniji izgled djeluju atraktivnije, zdravije, a samim time i mlađe.  Na starenje usana (vidljiva atrofija, sitne bore oko usana, manji volumen usana) djeluju unutarnji i vanjski faktori.  Starenjem, odnosno kad pređemo dvadesete, proizvodi se 1% manje kolagena u svakoj sljedećoj godini, a shodno tome opada koncentracija organske hijaluronske kiseline te koža postaje manje elastična. Vanjski faktori uvelike doprinose starenju usana (fotostarenje), dehidracija (premalo konzumiranje tekućine) pretjerano ispijanje kofeina, pušenje, često korištenje slamčica za pića.

Starije, u odnosu na mlađe pacijente, ne zanimaju isti rezultati tretmana, pa shodno tome  koristimo drukčije tehnike i hijaluronske filere različite viskoelastičnosti. 

Aplikacijom hijaluronskih filera možemo postići:

  • definiranje rubova usana
  • povećanje volumena usana
  • rejuvenaciju usnica i ukloniti sitne bore oko usnica
  • ispravljanje disproporcije donje i gornje usnice
  • podizanje filtruma

Idealan izgled usnica trebao bi pratiti „zlatno pravilo“ proporcije 1:1.6 18  gornje u odnosu na donju usnu. Ova proporcija se uglavnom odnosi na bijelu rasu dok je u istočnjačkoj kulturi 1:1 . Hijaluronski fileri su biokompatiblini, biorazgradivi, i lako se adaptiraju na atome usana te su time najbolji izbor u rejuvenaciji i rekonturiranju usana. Higroskopska svojstva hijaluronske kiselne omogućuju joj  da posluži kao idealno punilo jer apsorbiranjem vode dodatno hidratizira usne i povećava volumen. Treba pripaziti na koncentraciju hijaluronske kiseline u hijaluronskim filerima kako ne bi bila prevelika jer bi se moglo dogoditi prejako imbibiranje vode, pritisak na okolno tkivo i kao posljedica može doći do nodula i granuloma. Izbor su nam fileri koji sadrže od 16 do 20 mg/ml hijaluronske kiseline.

TEHNIKE INJEKTIRANJA

S obzirom na raznolikosti, variranju anatomije pacijenata, pristup tehnici injektiranja bi trebao biti individualan, prilagođen anatomiji i zahtjevima pacijenta. Pri aplikaciji imamo izbor igala i kanula. Igle dozvoljavaju precizniju distribucija materijala, dok kanule bolje raspoređuju sadržaj i manje su invazivne što podrazumijeva manju bol i manje izražene hematome. Nižu viskoelastičnost materijala biramo kada želimo postići prirodniji izgled, a tvrđi filer, odnosno veću viskoelastičnost biramo kada je potrebno rekonturiranje i dugotrajniji efekt. 

Preporučljiva je kombinacija tehnika. Za podizanje rubova usana i filtruma optimalna je retrogradna linearna tehnika aplikacije filera dok je za opće povećanje volumena bolje koristiti bolusno injektiranje i kombinaciju ove dvije tehnike. Odabirom pravilne tehnike postići ćemo prirodni rezultat koristeći minimalno materijala s minimalnom lezijom tkiva. Ako uzmemo u obzir da je područje usana više vaskularizirano, prije nego što ubrizgamo hijaluronski filer važno je aspirirati kako bismo bili sigurni da filer nije penetrirao u krvnu žilu.

Injektiranjem male količine HF i sporijom aplikacijom manja je mogućnost  hematoma i ostalih komplikacija. Dobro je držati se pravila: 

  • ako je igla vidljiva prilikom injektiranja vjerojatno se radi o pre površinskoj aplikaciji 
  • ako smo injektirali otprilike 0,1 mL  do 0,2 mL pri jednom ubodu,  a promjena se ne vidi znači da je igla preduboko
  • ako pri injektiranju uočimo izblijedjelo područje odmah treba prekinuti daljnje injektiranje, a ako je izblijedjelo područje perzistentno i nakon tretmana, preporuča se razgradnja filera pomoću hijaluronidaze
  • niža koncentracija hijaluronskog filera koristi se da bi se izbjegao otok 
  • niža viskoelastičnost terapeutu omogućava lakše apliciranje filera te izbjegavanje komplikacija

Poželjno je nakon aplikacije, sterilnim rukavicama, lagano izmasirati usnice kako bi se gel bolje rasporedio i kako bi se uvjerili da nema prevelikog bolusa radi formiranja granuloma. Ako želimo postići veći volumen usnica bolje je koristiti tehniku s više uboda, osim ako se koristi kanula. Količina koja se koristi pri svim indikacijama za usne je od 0,5 mL do maksimalno 1,5 mL.

Nakon aplikacije  HF primarna reakcija može biti otok, eritem, hematom, lagana bol ili preosjetljivost.  Ovi simptomi nestaju nekoliko dana nakon aplikacije, a ako je otok veći od očekivanog pacijentu predlažemo hladne obloge.  Zakašnjele reakcije mogu se manifestirati kao upalni noduli, granulomi, sterilni apcesi. Ako bakterije konoliziraju ubrizgani hijaluronski filer, također, može nastati kronična upalna reakcija.

ZAKLJUČAK

Terapeut mora biti svjestan individualnosti anatomije i zahtjeva pacijenata te različitosti hijaluronskih filera i mogućih komplikacija te shodno tome individualno pristupiti svakome pacijentu uzimajući u obzir da je uvijek bolje naknadno dodati hijaluronskog filera nego odmah prenapuniti zadano područje.

Slučaj 1.  Slika prikazuje povećanje gornje usnice 

Hijaluronski filer je apliciran duž ruba usnica retrogradnom linearnom tehnikom 0,4mL iminimalni bolusi u gornjoj usni od 0,1 mL. Sveukupno je aplicirano 0,6 mL. Korištena igla (27G), HF koncentracije 20mg/mL. Pacijentica ima 24 godine.

Slučaj 2. Slika prikazuje rejuvenaciju usnica – slika 2.  i slika 3. 

HF je apliciran duž ruba usnica gore i dolje. Retrogradnom linearnom tehnikom  0,7 mL . Korištena igla (27G), HF koncentracije 16mg/mL. Pacijentica ima 60 godina.

Slučaj 3 .   Slika prikazuje povećanje volumena usna –  slika 4. i  slika 5.

Hijaluronski filer je apliciran duž rub usnica retrogradnom linearnom tehnikom 0,8 mL i bolusi u gornjoj i donjoj usni od po 0,1mL. Sveukupno 1,2 mL . Korištena igla ( 27G)  i kanula  (25G) . Koncentracija HF 20mg/mL. Pacijentica ima 29 godina.

Dr.dent.med. Vivian Jurković